ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.

Import trade

Home >> Domestic and overseas business >>Import trade >> 雕公院奥林匹亚雕塑复制进口
Details

雕公院奥林匹亚雕塑复制进口

2020年11月,参与雕公院奥林匹亚雕塑复制项目进口,进口合同金额166万多欧元,预计2022年完成进口手续。


ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.
More

ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.

Phone: 0571-87828988

Mailing Address: Zhongsheng Guang Wang Building,No.275, Wu Lian Wang Street, Bin Jiang District, Hangzhou, China Hangzhou


E-mail:info@zmec.com

Fax: 0571-87828901


Chairman's mailbox:

dsz@zmec.com

Discipline Inspection Mailbox:

jijian@zmec.com

Friendly link:


seo seo