ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.

About us

CS: customer satisfactio 

SS: society satisfaction   

ES:employee satisfaction

ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.
More

ZHEJIANG MACHINERY & EQUIPMENT I/E CO.,LTD.

Phone: 0571-87828988

Mailing Address: Zhongsheng Guang Wang Building,No.275, Wu Lian Wang Street, Bin Jiang District, Hangzhou, China Hangzhou


E-mail:info@zmec.com

Fax: 0571-87828901


Chairman's mailbox:

dsz@zmec.com

Discipline Inspection Mailbox:

jijian@zmec.com

Friendly link:


seo seo